Slide background

12 T/M 16 FEBRUARI 2020
CONCERTEN | LEZINGEN | MASTERCLASSES

PROGRAMMA WORDT EIND SEPTEMBER BEKEND GEMAAKT

NIEUWE KERK DEN HAAG
Slide background
Slide background
Slide background
Zaterdag 16 februari 2019 - 16:00 - 17:15

Verklärte Nacht van Brahms 2: wijst zijn expressie vooruit of terug?

BrahmsDoor Huib Ramaer

Hoe moeten we de muziek van Brahms positioneren? Musicoloog Huib Ramaer tracht de sluier te lichten en geeft hem zijn verdiende plaats in de muziekgeschiedenis. Zijn keuze voor een orkestbezetting als die van Beethoven wijst terug. Zijn hartstocht voor oude polyfonie en manuscripten wijst vooruit naar de oude muziekbeweging. En Schönberg zag in Brahms een vooruitstrevend man. Inderdaad loopt de expressie in zijn muziek in sommige gevallen vooruit op Sigmund Freud. Wat maakt Brahms zo uniek en vernieuwend? Liep de op innerlijke woelingen gerichte muziek van deze mijmerende wandelaar misschien vooruit op Schönbergs Verklärte Nacht?

LOCATIE: Het Nutshuis